Close

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อ / หยิบลงตะกร้า
2. เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว ให้คลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้า
3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการชำระเงิน  จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ
4. แจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แจ้งชำระเงิน(ในกรณีโอนเงิน)
5. เมื่อทาง Skinduty ตรวจสอบรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ท่านลูกค้าทันที

นโยบายการขายสินค้า

 • Skinduty เน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เสนอแต่สินค้าคุณภาพ
  ทาง Skinduty จะส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพ ตามที่ระบุในหน้าเว็บหรือเงื่อนไขการขาย หากไม่เป็นตามนั้นลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ ตามโยบายการเคลมสินค้า
 • เมื่อทำการสั่งสินค้าให้ถือว่า "ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยแล้ว"
 • ทาง Skinduty จะจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า หลังจากชำระเงินและได้รับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นการส่งมอบจะเป็นหน้าที่ บริษัทขนส่ง เช่น Kerry Express, ไปรษณีย์ไทย

นโยบายการขอเคลมสินค้า(เปลี่ยนสินค้า)

หลังจากได้รับสินค้าแล้ว รบกวนท่านลูกค้าตรวจสอบสินค้าว่า

 • สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่ เช่น ยี่ห้อ ทั้งขนาด
 • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
 • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ

Skinduty ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ ดังนี้

 • หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีความผิดปกติ แจ้งรายละเอียดเคลมได้ภายใน 15 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์
 • หากเกินระยะเวลา 15 วัน หลังจากรับสินค้า ทาง Skinduty ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเคลมได้
 • สินค้าต้องชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ จากการผลิต หรือการขนส่งเท่านั้น

นโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้า

1. ลูกค้ามีสิทธิ คืนสินค้าได้ภายใน7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินบัญชีที่ผู้บริโภคแจ้งมาทางบริษัทฯภายใน15วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคแสดงเจตนาคืนสินค้า

2. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ต้องการคืนมาที่บริษัทฯ

3. คุณลักษณะของสินค้าที่นำมาคืน
     3.1สินค้าที่ผ่านการใช้แล้วจะต้องมีปริมาณไม่ต่ำกว่า50% ของปริมาณสุทธิ
     3.2 สินค้าที่คืน ลูกค้าจะต้องแพ็คสินค้า รวมทั้ง กล่องสินค้า หีบห่อสินค้า(ถ้ามี)กลับมาที่บริษัทฯอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามาถึงบริษัทฯในสภาพเหมือนเดิมกับตอนที่ลูกค้าส่งคืน หากสินค้าไม่ถึงบริษัทฯ เช่นสูญหายระหว่างการส่ง ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในการคืนเงินได้

4. ลูกค้าควรส่งสินค้าโดย EMS หรือ KERRY เพื่อให้สินค้าถูกส่งคืนถึงบริษัทฯภายในเวลาที่กำหนด

5. บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าสินค้าเท่าจำนวนที่ลูกค้าซื้อไปเท่านั้น โดยไม่สามารถคืนค่าขนส่งสินค้าได้

6. บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินสินค้าที่ลูกค้าใข้เเล้วเกิดการแพ้ หากลูกค้าพบปัญหานี้โปรดติดต่อที่ 096-998-0111 เพื่อให้ทางเราตรวจสอบปัญหาของตัวสินค้า โดยลูกค้ามีความจำเป็นในการนำส่งใบรับรองแพทย์และข้อมูลการแพ้เพื่อทางบริษัทฯประสานงานกับเจ้าของแบรนด์สินค้าในการปรับปรุงสินค้าต่อไป

7.ในการคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมลล์ support@skinduty.com เท่านั้น โดยแนบเลขที่การสั่งซื้อ หรือ ใบบิลค่าสินค้า และรายการเอียดที่ต้องการคืนสินค้า มาทางอีเมลล์ เมื่อทางบริษัทฯได้รับอีเมลล์ประสงค์คืนสินค้าจากลูกค้า ทางบริษัทฯจะรีบติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการเรื่องคืนสินค้าและคืนเงิน

8. ทางบริษัทฯของสงวนสิทธ์ การรับคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
     8.1 สินค้าที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อมาจาก www.skinduty.com
     8.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายเช่น สินค้าชำรุดระหว่างการส่งคืนจากลูกค้าถึงบริษัทฯ
     8.3ลูกค้าไม่ส่งคืน สินค้าสมนาคุณที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ส่งคืนนั้นๆ
     8.4 ลูกค้าไม่ส่งคืนสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด
     8.5 ลูกค้าส่งเอกสารที่ทางบริษัทฯร้องขอไม่ครบถ้วน เช่น ใบสั่งซื้อ,หลักฐานการโอนเงิน