Close

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิธีชำระเงิน

ช่องทางการรับชำระค่าสินค้า
1. Counter service : ท่านสามารถเงินผ่านจุดให้บริการต่างๆ หลัง confirm order click " Counter service " และทำรายการให้เรียบร้อย
สามารถ ถ่ายรูป barcode / นำ barcode จาก emailตอบกลับ หรือ ปริ้น barcode แล้วไปชำระที่จุดบริการ ใกล้บ้านท่าน (ชำระเงินภายใน 24 ชม.)
จุดให้บริการมีดังนี้
         CouterService

2. บัตร Credit / Internet Banking: ท่านสามารถชำระเงินผ่าน CreditCard / Internet Banking
                 VisaMasterCard      and    interbanking
ช่องทางนี้ “ปราศจากค่าธรรมเนียม”  รับบัตรทุกธนาคาร >> เรารับบัตรเครดิต VISA/MASTER ทุกธนาคาร 
ให้บริการผ่าน PAYSBUY ซึ่งไ้ด้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยทางการเงินระดับสากลด้วยระบบTLS1.2 ทำให้มั่นใจได้ว่าการชำเงินเงินของท่านปลอดภัย
            CreditCardCer

3. โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย/กรุงไทย/ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ ช่องทางการโอนเงินนี้จำเป็นต้องทำการแจ้งโอนเงิน (ชำระเงินภายใน 24 ชม.)
จัทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)  และการส่งสินค้าจะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไป

**หากต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูป กรุณาแจ้งผ่านบริการลูกค้าค่ะ ทางบริษัทจะรีบดำเนินการจัดส่งให้ค่ะ**